fbpx

Öğretmen ve Öğrenci İlişkisi Nasıl Geliştirilir?

Başarılı bir öğretmen yeteneklerini tüm sınıfın gelişmesi için harcayan, öğrencilerine bir şeyler katmaya çalışan öğretmendir. Bir öğretmenin öğrencileri ile olan ilişkisi o sınıfın başarısını, yapabileceklerini de gösterir bize. Bu sebeple öğretmen öğrenci ilişkisi geliştirilmesi gereken konuların başında geliyor. Pozitif bir öğretmen öğrenci ilişkisi öğrencilerin okula katılımını artırabileceği gibi onları takım çalışmasına da yatkın hale getirecektir. Öğrenciler yanlış yapma korkusundan uzaklaşırlar ve öz güvenleri de ciddi şekilde artar. Öğretmenler de onlara motivasyon desteği vererek öğrencileri için bir rehber bir danışman haline dahi gelebilirler.

Öğretmen Öğrenci İlişkileri Üzerine Yapılan Araştırmalar

Öğretmen ve öğrenci ilişkilerinin etkileri uzun yıllardır kapsamlı olarak araştırılan konulardan. İki grubun arasındaki pozitif ilişki öğrencilerin akademik ve sosyal olarak olumlu etkilendiğini doğruluyor. Motivasyonu yüksek, başarılı öğretmenlerin, öğrencilerinin sadece sınav sonuçları ile ilgilenmeyen, sınıf içi ve dışı genel gelişimlerini hedefleyen öğretmenler olduğu görülüyor. 2015 yılında yapılan bir araştırmada sınıf içi münazaralar, çeşitli öğretim stratejileri, sınıf içi uyuşma, öğretmen yakınlığı, öğretmen davranışları gibi konular ele alınmış. Araştırmaya göre pozitif ve destekleyici bir sınıf ortamı yaratan ve bunu motivasyon ile besleyen öğretmenlerin yetiştirdiği öğrencilerin akademik ve kişisel olarak çok daha başarılı oldukları gözlenmiş.

Yine aynı araştırmaya göre ahenk olarak uyumlu sınıflarda yaratıclığın ciddi manada öne çıktığı görülmüş. Bununla birlikte öğrencilerde stresin de azaldığı gözlemlenmiş. Ayrıca öğretmen öğrenci ilişkisi içerisinde mental sağlık kesinlikle göz ardı edilmemeli. Çünkü çocuklar özellikle lise çağındaki öğrenciler stres ile başa çıkmakta zorlanabiliyorlar. Öğretmenlerin öğrencileri ile kurduğu pozitif ilişki bu tarz riskleri önemli ölçüde azaltıyor.

Öğretmen Öğrenci İlişkisiPozitif Öğretmen-Öğrenci İlişkisinin 7 İşareti

Pozitif bir öğretmen öğrenci ilişkisi oluşturmanın elbette ki birçok yolu var. Sınıfın dinamiklerine göre değişebilecek şeyler bunlar. En yaygın 7 tanesi ise şunlar.

1- Bir Yapı İnşa Ederler

Genel olarak öğrenciler kuralları belli, sınırları çizilmiş bir sınıf ortamına olumlu tepki verir. Öğretmenler daha en baştan öğrencilerinden beklentilerini açıkça belirtmeli, kuralları net bir şekilde ortaya koymalı. Bu sayede öğrencilerin öğretmenlerine, öğretmenin de öğrencilerine güveni artar.

2- Heves ve Tutku İle Ders Anlatırlar

Öğretmenin motivasyonu ve hevesi öğrencileri için çok önemlidir. Öğretmen yaptığı işe tutkuyla bağlı değilse öğrencilerine verebileceği pek de bir şey yoktur. Haliyle pozitif bir öğretmen öğrenci ilişkisinden bahsetmek de mümkün olmaz.

3- Pozitif Bir Tavır Takınırlar

Öğretmenlerin sınıf içerisinde takındıkları pozitif tavırlar öğrencileri olumlu yönde teşvik ediyor ve derse katılımları artıyor.

4- Öğrenmeyi Eğlenceli Hale Getirirler

Öğrenci ilişkilerini güçlendirmek isteyen öğretmenler dersi bir zorunluluktan çıkarıp öğrenmeyi yaşamın bir parçası haline getirirler ve ders anlatırken öğrencileri eğlendirirler. Bu da derse katılımı artırır.

5- Öğrencilerine Saygı Duyarlar

Öğretmenin öğrencisine gösterdiği saygı kesinlikle kendisine de saygı olarak geri döner.

6- Öğrencilerinin Sınıf Dışı Davranışları İle De İlgilenirler

Öğretmenlik sadece okula gelinip ders anlatılan bir meslek değil. Öğretmen, öğrencilerinin sınıf içi davranışları ile ilgilendiği gibi sınıf dışı davranışları ile de ilgilenirse pozitif bir öğretmen öğrenci ilişkisi oluşması kolaylaşır.

7- Güvenli Bir Sınıf Ortamı Oluştururlar

Öğretmenler, öğrencilerin birbiri ile dalga geçmediği, birbirlerini sert eleştirmediği bir sınıf ortamı oluşturmalıdır ki sınıf içi huzur sağlansın.

Öğretmen ve öğrenci arasında pozitif bir ilişki kurma çaba ve zaman gerektiriyor ama doğru tutumlar sergilenirse sonucu hem öğrenciler hem de öğretmenler için paha biçilemez olacaktır.

Kaynak: tsc.nsw.edu.au

Paylaş:

Bir cevap yazın