fbpx

Atatürk’ün Özlü Sözleri

Atatürk’ün Özlü Sözleri Neredeyse her konuşmasında özlü sözler ortaya koymuş olan Mustafa Kemal Atatürk, Türk toplumunun en önemli değerleri neden biridir. Pek çok farklı konuda Atatürk’ün sözleri önemli anlamlar içermektedir. Sizler için buradaki manalı sözlerinden birkaçını yazımızda derledik

‘’Bütün Ümidim Gençliktedir’’

Gerçekten bu özlü bir sözdür ve Atatürk’ün gelecek için ümitlerini net bir şekilde ortaya koymuştur. Aslında tarih boyunca bir toplumun geleceği ve ümidi tamamen gençlik üzerine yoğunlaşmak durumundadır.

‘’Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle düşünüp çalışmayı görev edilmelidir’’

Toplum olarak her bir bireyin görev ve sorumluluk bilinci, üzerine düşen görevleri yapması ile birlikte toplumu yüceltecek ve ülkeyi bu hale getirecektir. Özellikle de devlete karşı ve memlekete olan sorumluluk bilinci yerine getirmek, bir toplumun gelişimi için büyük önem taşımaktadır.

‘’Ey Türk gençliği, birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir’’

Burada Atatürk’ün gençliğe hitabesinin ilk cümlesi yer alıyor. Burada yine gençliğe vurgu yapmış olan büyük lider, Türk istiklalini toplum için ne kadar önemli bir değer olduğundan bahsetmektedir gençler bu bilinci taşıdıkça, ne Türk cumhuriyeti ne de Türk istiklali herhangi bir sorun ile karşı karşıya kalmayacaktır.

‘’Öğretmenler cumhuriyet sizden düşünceleri hür vicdanı hür irfanı hür nesiller ister’’

Gerek bilim çalışmalarında gerekse de eğitim konusunda öğretmenlerin payı çok büyük. Özellikle eğitim ve öğretim konusunda geleceğe ışık tutan nesiller yetiştirebilmek için, vicdanı hür bireyler oluşturmak çok önemlidir. Bu sebepten dolayı Atatürk’ün bu sözünü eğitim için bir temel ve özellik olarak görmek mümkündür.

‘’Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır, çalışkan olmak’’

Dünya genelinde çalışkan toplumların nerelere girdiğini görmek zor olmamıştır. Gerek kurtuluş savaşı, gerek sonrasında çalışkan toplum örneklerini gösteren Türk milleti, günümüzde de ilim peşinden koşmalı ve çok çalışmalıdır. Ancak bu şekilde toplumumuzun geleceği garanti altında olacaktır.

‘’Ne Mutlu Türküm Diyene’’

Kimliğinden mutlu olan ve kıvanç gören insanların geleceğe daha fazla umutla bakması mümkündür. Türk’üm demek bu topraklarda yaşayıp bu milletin vatandaşı olarak geleceğe umutla bakmak anlamına gelmektedir. Ayrıca değil aksine gürleştirici bir söz olmakla birlikte bunun doğru anlaşılması çok önemlidir.

‘’Cumhuriyeti kuranlar, onu korumaya da muktedir olmalıdır’’

Bir toplumun egemenliğini muhafaza etmesi her zaman mücadele ve çalışmakla mümkün olur. Elbette ki cumhuriyeti kurmak çok önemlidir fakat cumhuriyeti korumak burada daha önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Cumhuriyeti koruyacak kudreti kendi bünyesinde gören insanlar gelecek nesiller için daha sağlıklı bir temel oluşturmak durumunda olacaktır.

‘’Zafer, ancak zafer benim diyebilenindir’’

Herhangi bir konuda başarıya ulaşmak veya zafere ulaşmak için çok çalışmak gerekir. Her şeyden önce insanların kendine güvenmesi çok çalışması ve zafere olan inancını yitirmemesi çok önemlidir.

‘’Yurtta Sulh Cihanda Sulh’’

Savaş her şeyi yakıp yıkarken, barış her şeyi birleştirir ve insanlara mutlu bir yaşam ortamı hazırlar. Dünyanın geleceği savaşta değil barıştadır. Ulu önder Atatürk bunu yıllar önce belirtmiştir.

‘’Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir’

Eğitimli öğretmenlerin yerini çok iyi biliyoruz. Özellikle yeni nesilleri daha bilinçli bir şekilde yetiştirmek biraz yıpratıcı olabilir. Öğretmenler ise kendi yıpranırken ışığı parlayan gençleri eğitim ve birlikte iyi bir seviyeye getirmek için çok çalışmaktadır. Eğitim ise gerçekten bir milletin bilinci ve temel olarak kendini göstermektedir.

‘’Söz konusu vatansa, gerisi teferruat’’

Vatanı olmayan insanın, dini olmaz, namusu olmaz özgürlüğü olmaz. Yine vatanı olmayan bir toplumun var olması mümkün değildir. Bu sebepten dolayı söz konusu vatan olduğunda bütün ikinci başlı konuları teferruat olarak görmek gerekir.

‘’Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz’’

Dünya coğrafyasını ve dünya tarihini yakından takip ettiğimizde, egemenliği elinde tutamayan çok sayıda toplum olduğunu görebiliriz. Biz Türkler ise kesinlikle bu toplumlardan değiliz. Her zaman hür yaşayıp böyle ben bir yapısı ile birlikte tüp toplumunun istiklali olan düşkünlüğü tarih boyunca görülmüştür. Ulu önder Atatürk bunu belirtmiş ve özlü sözler ile birlikte hafızalara adeta kazanmıştır.

‘’Milli mücadelede, şahsî hırs değil, milli ideal, milli onur sebep olmuştur’’

Türk toplumunun sahip olduğu değerler her zaman çok önemli oldu. bu değerleri korumak için varını yoğunu harcamış bir toplumun gerçekten amacına uygun bir şekilde mücadele ettiği açıkça görmüştür. Kişisel dersler ve istekler yerine toplumun milli açıdan değerleri burada büyük önem taşımış ve fırsat oluşturmuştur.

Burada Atatürk’ün özlü sözlerinden bazılarını sizin için sıraladık ve açıkladık. Hem hayatı boyunca hem de yaşamı sonrasında Türk toplumuna rehberlik etmiş olan Mustafa Kemal Atatürk, ömür boyu hafızalardan çıkmayacak sözleri ile de yine bu toplumun hafızalarında önemli bir yere sahip olmuştur.

 

Paylaş:

Bir cevap yazın